Rodinné stříbro. Proč máme být na český rodinný byznys pyšní

Rodinný gang Musilových, který stojí za firmou Liko-S
Říká se o nich, že jsou houževnaté, a ony opakovaně dokazují, že je jen tak něco nepoloží. Rodinné firmy mají za sebou hektické období plné radikálních změn a zásadních rozhodnutí. Pandemie je navíc zastihla v době, kdy řada z nich předává žezlo mladším generacím. Některé těžké období neustály, většina ale neztrácí sílu a přichází s novými způsoby, jak své podnikání udržet při životě, a dokonce hledá cesty, jak dál růst.
Právě v době krizí a ekonomických útlumů se jasně ukazuje síla rodin a jejich firem. „I když teď musíme bojovat, jsem přesvědčený, že štěstí přeje těm, kteří se dobře připraví na budoucnost,“ říká Vlastislav Bříza, patriarcha slavné rodinné firmy Koh-i-noor, která pečuje o více než 100 let starou tradiční značku a aktuálně je v žebříčku Forbesu na 13. místě.

Největší rodinné firmy

v Česku
Czechoslovak Group
Strnadovi
DEK
Kutnarovi
Mattoni 1873
Pasqualeovi
HP Tronic
Hradilovi
Promet Czech
Materovi
ve světě
Walmart
Waltonovi
Volkswagen
Piechovi a Porscheovi
Berkshire Hathaway Inc.
Buffettovi
Exnor N.V.
Agnelliovi
Ford Motor Company
Fordovi
Mezi rodinnými firmami v Česku jsou jak velké společnosti s miliardovými obraty, tak i malé podniky s pár zaměstnanci. Bez ohledu na velikost je ale energie a atmosféra u všech podobná. Dělají to, čemu věří, a mají dlouhodobé plány. Přeloženo do byznysové praxe to pak znamená, že jsou proti korporacím odolnější, ale i zodpovědnější vůči svým zaměstnancům a okolí, kde působí. Pro obchodní partnery jsou často důvěryhodnější, třeba proto, že jsou díky jasné majetkové struktuře čitelnější. Nejde jim o rychlý výdělek. Dívají se dál, přes generace.

Výzva první: Cesta z krize

I z loňského průzkumu Forbesu mezi největšími českými rodinnými firmami vyplynulo, že tihle lidé to jen tak nezabalí. Průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních firem a živnostníků (AMSP ČR) pak dokonce ukázal, že české rodinné podniky jsou stále připraveny investovat. Ačkoliv musí být opatrnější. „Vždycky u nás platilo, že jsme podstatnou část zisku znovu investovali, a koronavirus na tom nic nezměnil,“ potvrzuje majitel největšího světového výrobce vinylů GZ Media a člen žebříčku nejbohatších Čechů Zdeněk Pelc. A šéf Koh-i-nooru ho optimisticky doplňuje: „Naplnit plán může sice vzhledem k okolnostem trvat delší dobu, než jsme chtěli, ale stále platí, že bez vize to prostě nejde. A když ji máte, k cíli dojdete i se zlomenou nohou.“
Dopad pandemie na jednotlivé firmy je pochopitelně dán i tím, v jakém oboru působí. Nákaza drsně zasáhla obchod, hotely a restaurace, ale i automotive a další výrobu i služby. Vítězí firmy, které se zvládly rychle přizpůsobit, ukočírovaly cash flow, vrhly se do e-commerce nebo upravily produkt či služby. Například rodinnou firmu Siko zachránila už delší dobu rozjetá digitalizace. „Finální fáze jejího zavádění se sešla s příchodem covidu. I díky tomu jsme se dokázali během pár dní přesunout online. Český e-shop nám za rok narostl o 100 procent, slovenský dokonce o 200 procent,“ popisuje Tomáš Vala, ředitel největšího českého prodejce koupelnového vybavení a syn zakladatelky rodinného podniku Jaroslavy Valové. Byť měla firma téměř polovinu loňského roku zavřené prodejny, tržby jí rostly – o sedm procent na 4,3 miliardy korun. I proto patří Siku v aktuálním žebříčku českých rodinných firem 24. místo.
Všichni se shodují, že těžká doba znamená obrovskou zkušenost do budoucna. A jak říká zakladatel společnosti Liko-s Libor Musil, většina rodinných firem přece vyrostla z nuly a obrovská soudržnost, vize i pracovitost jim pomáhá čelit nepřízni.

Výzva druhá: Předání žezla

Právě slavkovská stavební firma Liko-s přitom v nedávné době překonala další velkou výzvu. Libor Musil, který podnik začal budovat bezprostředně po pádu minulého režimu, předal po dlouhých letech roli předsedy představenstva synu Janovi. Ten se na svou roli roky připravoval a předání tak mohlo proběhnout bez větších komplikací.
quote icon

Důkladná příprava má velký vliv na to, jak bude firma dál fungovat a také na její cenu při případném prodeji, stejně tak má zásadní vliv na kvalitu rodinných vztahů," upozorňuje šéf poradenské a servisní kanceláře pro rodinné firmy DK Family Office David Krajíček.

Před generační obměnou teď stojí celá řada firem, které podobně jako Liko-S vznikaly v devadesátkách a jejichž zakladatelé dozráli do věku, kdy mají nárok na odpočinek a chtějí si vydělané peníze také trochu užít.
Předání žezla je v rodinném byznyse zásadním bodem, mnohé firmy na něj ale nejsou připravené. V drtivé většině je stále řídí jejich zakladatelé a 70 % z nich nemá vyřešenou otázku nástupnictví. Víc než polovina majitelů kvůli tomu dokonce uvažuje o odprodeji mimo rodinný kruh.
61 %
českých firem je ve fázi první generační výměny

Výzva třetí: Leštění rodinného stříbra

Experti upozorňují, že generační výměnu řada rodinných firem nepřežije. Pro českou ekonomiku by každá taková ztráta znamenala tvrdý zásah. Vždyť 87 % ze všech soukromých podniků jsou právě rodinné firmy, mají poloviční podíl na HDP a zaměstnávají v Česku přes polovinu všech zaměstnanců. Podle European Family Businesses ročně investují přes 500 miliard korun.

Jak se rodinné firmy podílejí na HDP?

Země
Podíl na HDP
Podíl na pracovních místech
Rakousko
80 %
75 %
Francie
83 %
46 %
Německo
79 %
45 %
Velká Británie
66 %
33 %
USA
80 %
60 %
Maďarsko
70 %
52 %
Česko
50 %
75 %
Slovensko
38 %
72 %
Postavení těchto podniků na českém trhu v roce 2019 posílila vládou schválená definice rodinných firem a rodinných živností. Podle AMSP ČR se do března 2021 registrovalo 500 podniků, které této definici odpovídají.
80 %
světového HDP generují rodinné firmy
50 %
českého HDP generují rodinné firmy
„Registrací vzniká unikátní komunita majitelů firem, kteří již dnes rozhodují o ekonomice naší země. Podpora od státu, expanze firmy, výhodnější financování rozvoje, rozšiřování povědomí, získávání informací a zkušeností, příslušnost ke skupině, správné předání firmy na další generaci, propagace rodinného podnikání – to jsou podle našeho bleskového průzkumu hlavní důvody, proč se rodinné firmy dávají dohromady a registrace jim to umožňuje. Rodinné firmy a živnosti jako národní stabilizátor ekonomiky si zaslouží pozornost a podporu vlády,“ říká zakladatel firmy Liko-s Libor Musil, který je zároveň předsedou Výboru pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků a místopředsedou představenstva AMSP ČR odpovědným za aktivity pro rodinné firmy.

Next Generation Academy

Máme nový program nazvaný Next Generation Academy, kde se snažíme pokrýt nejčastější témata v rodinných firmách – od nástupnictví a zachování majetku, přes řešení konfliktů a posílení mezigenerační spolupráce a důvěry, až po kybernetickou bezpečnost. Součástí Next Generation Academy jsou panelové diskuse. A diskutuje se nejen s odborníky, naprosto klíčová součást celého eventu je diskuse mezi členy rodiny, mezi otcem zakladatelem a jeho nástupcem. U nich asistuje pečlivě vybraný mediátor. Akce jsou záměrně velmi komorní, limitem bývá deset párů zakladatel-nástupce. To je nezbytné, aby bylo dost prostoru na všechny otázky a odpovědi.
Michal Jetel
Seniorní privátní bankéř Erste Private Banking - Wealth Management
Díky jasnému vymezení rodinných podniků je pro ně například jednodušší využívat bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky a získat i další podporu. A že je pro to důvod.
„Rodinné firmy mají unikátní vlastnosti, které prakticky, hodnoceno přínosem pro společnost, nemají srovnatelnou alternativu. A je radostí a takřka povinností takové společnosti podporovat – v našem případě bankovními službami a produkty," říká ředitel financování a poradenství v České spořitelně Jan Seger.
Jeden z největších bankovních domů v Česku umí rodinným firmám připravit na míru financování provozních a investičních potřeb, může jim usnadnit stabilizaci dodavatelských i odběratelských řetězců anebo hledání strategického partnera při potřebě dalšího kapitálu. Pomáhá jim i při akvizicích (včetně vytipování a nalezení vhodné cílové společnosti a komplexního akvizičního financování) a dokáže jim pomoci i s vypořádáním vztahů v rodině, s odkupem podílů mezi členy rodiny nebo s výplatou dividend. „Majiteli často pomáhá jeho privátní bankéř, který dnes už v rámci privátního bankovnictví neřeší jen privátní aktiva zakladatele a jeho rodiny, ale aktivně pomáhá s celou řadou dalších potřeb," popisuje Michal Jetel z Erste Private Banking Wealth Management.

Definice rodinného podniku

Obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen rodiny je členem jejího statutárního orgánu.
Obchodní korporace, v níž většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je alespoň jeden člen rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo obdobného oprávnění.
Banka může zajistit i ocenění společnosti a stanovení její tržní hodnoty. Když se majitel rozhodne svůj byznys nebo jeho část prodat, hledá pro něj vhodného kupce a vyjednává co nejlepší podmínky. „V případě podepsaného mandátu banka následně celou transakci i zrealizuje," doplňuje Michal Jetel. Ale rodinné firmy jsou bez přehánění něco jako rodinné stříbro - jak pro samotné rodiny, tak pro jejich zaměstnance, okolí, ale i pro celou ekonomiku. A rodinné stříbro, jak se ví, se neprodává. O to se pečuje. „Pamatuji si výrok jednoho z majitelů rodinné firmy, který převzal otěže po svém otci: „Za úspěch budu považovat to, když naši firmu předám svým dětem v lepším stavu, než mi ji předal můj otec". A to myslím říká vše," dodává Jan Seger.
Sdílet článek
Přečtěte si o inspirativních přístupech rodinných firem