Aby vaše firma vydržela sto let: deset zásadních pravidel pro rodinnou firmu

Tři generace obuvnické dynastie Baťů - pod portrétem zakladatele rodinného impéria Tomáše Bati pózují jeho syn Tomáš Jan Baťa (vpravo) a vnuk Thomas George Baťa. Zdroj: Nadace Tomáše Bati
Jak byznys řídit, připravit na budoucnost a jak ho předat nástupcům, aby to nevyvolalo rodinnou válku? Přečtěte si následující desatero.

Vyperte rodinné prádlo

Různé názory nemusí nutně vést ke konfliktu a rodina by měla mluvit i o citlivých otázkách. Pokud se bojíte některých témat, přizvěte si odborníka. „Řada konfliktů a nedorozumění vyplývá z toho, že lidé mívají falešná očekávání a nevyjasňují si základní otázky, protože to není vždycky příjemné,“ říká šéf poradenské kanceláře pro rodinné firmy David Krajíček.

U oběda se o byznysu nemluví

Zároveň důsledně oddělujte čas mezi rodinnými a obchodními záležitostmi. Netahejte práci domů a na rodinné dovolené, ale snažte se zároveň najít průsečík mezi byznysovým pohledem firmy, touhou akcionářů po dividendovém výnosu a potřebami i názory vaší rodiny. Pomoci mohou pravidelná zasedání rodinné rady, při kterých se nebude řešit mikromanagement, ale zásadní otázky a případné obavy nebo hrozby.

Firma není monarchie

Nastavte si detailně vlastnickou a řídicí strukturu. Zakladatelé rodinných firem často nejsou zvyklí ani ochotní delegovat kompetence či povinnosti a vše raději drží pevně ve svých rukou, ale jasné rozdělení rolí je zásadní pro budoucnost firmy, usnadňuje předání, případný prodej i reakci na neočekávané situace. Průběžně snižujte závislost firmy na vás jako majiteli. „Doporučil bych dlouhodobě vychovávat profesionální management podniku, na který bude postupně rodina delegovat řídicí a rozhodovací pravomoci. Rodina se pak může více soustředit na strategii,“ radí manažer korporátní klientely České spořitelny Andrej Šebeš. „Případně zvažte i alternativní formy vlastnictví (trust, rodinná nadace, svěřenský fond apod.), které jsou běžnější v zahraničí, ale k nám postupně také přicházejí. Umožní lépe zachovat majetek jako celek pro budoucí generace,“ doplňuje.

Zapojte ostatní do plánování

Plánujte dlouhodobě. Diskutujte s rodinou i manažery své plány a neprosazujte sobecky jen svoje vize. Jejich realizaci zvládnete lépe s podporou vašich nejbližších v rodině i ve firmě.
quote icon
Bohatí lidé dělají plány pro tři generace. Chudí lidé pro sobotní večer.
Gloria Steinem
 

Nenechte se svázat tradicí

Riskujte opatrně, ale nebojte se zhoupnout. Na ničem nelpěte. Budujte silnou rodinnou značku, zároveň buďte připraveni inovovat služby či produkt, přizpůsobit se době a rychlým změnám. Jinak zůstanete pozadu. „K podnikání riziko patří, je však důležité nenakládat toto břemeno rodině, ale firmě. Snažte se rodinu aspoň částečně odclonit, aby případný neúspěch nestáhl pod vodu i ji,“ upozorňuje Andrej Šebeš.

Jednou stejně budete muset firmu předat

Připravte si nástupnický plán a nástupce začněte chystat dlouho předtím, než budou muset firmu skutečně převzít. Měli by vědět, co se od nich očekává, a samozřejmě by s tím měli souhlasit. Nemá smysl vkládat naděje do někoho, kdo by se ve firmě trápil.
quote icon
Touha být nepostradatelným je pákou pokroku. Touha zůstat nepostradatelným je jeho brzdou.
Tomáš Baťa
 

Byznys není celý váš život

Postarejte se o návaznost rodinného byznysu a připravujte se na život po firmě. Myslete včas na předání kontaktů a know-how, vyřešte vazby na zákazníky a dodavatele i vlastní zaměstnance. Zkuste si položit otázku, co se ve firmě i ve vašem životě změní, až odejdete. Pěstujte koníčky, přemýšlejte o jejich spojení třeba s dalším malým podnikáním. Přemýšlejte o tom, jak vrátit svému regionu to, co vám dal. Můžete pak vložit smysl do zbytku svého života například filantropií nebo podporou místních spolků a komunit. Během budování firmy nezanedbávejte své partnery. Po předání firmy s nimi budete trávit většinu času. Tak si ho zpříjemněte.

Náhlý odchod nesmí podnik položit

Není to nic příjemného, ale je třeba se předem připravit i na náhlé události, jako je úmrtí, úraz nebo nemoc majitele či rozvod v rodině. Měl by s tím počítat nástupnický plán, závěti, dědické a předmanželské smlouvy, je záhodno určit dočasného správce jmění v případě tragédie apod.

Ujasněte si, v čem jsou vaše hodnoty

Mějte přehled o hodnotě rodinné firmy. Kdy jste si nechali společnost ocenit? Znát a chápat její reálnou hodnotu je důležité pro další rozvoj i pro plánování nástupnictví. Rodinný podnik by ale neměl být pouhým „strojem na peníze“. Pokud chcete být dlouhodobě úspěšní, soustřeďte se i na další hodnoty – poslouchejte své zaměstnance i zákazníky, soustřeďte se na to, co je vaší konkurenční výhodou.

Spravedlnost musí být

Neprotežujte členy rodiny, dávejte pozor, aby ve firmě neměli zvláštní výhody oproti ostatním zaměstnancům. Nedávejte na výplatní listinu nikoho, kdo se nepodílí na chodu firmy. I nástupce by si měl svoji pozici „odpracovat“. K rodinným příslušníkům zároveň nebuďte ani přehnaně tvrdí - není nutné nikoho odměňovat ani trestat jen proto, že jde o příbuzného.
Sdílet článek
Přečtěte si o inspirativních přístupech rodinných firem